Render audio track

Pokud chcete svůj track vyexportovat/vyrendrovat z Abletonu je potřeba udělat následující kroky:
1. Na obrázku, v arrangement modě, musíte označit, kterou část tracku chcete vyrenderovat ( tažením body na obrázku označené 1. ).

V session modě se tyto body neoznačují.

Nastavení Abletonu co všechno má vyexportovat

2. Poté volbou File/Export Audio Video navolíte okno s volbou parametrů Audio Exportu.

Na obrázku 2 jsou popsány všechny potřebné volby k vyexportování tracku ve formátu Wav 44.1/16. V případě, že budete chtít celý track dále konvertovat na dnes snad nejpopulárější formát mp3, je potřeba další program. Já používám free program Wavosaur , který mohu jen doporučit.

Nastavení délky exportu, stopy, normalizace atd.