Tunning windows pro audio

Tento seznam, jak vyladit windows  je převzatý ze serveru MusicXP a velmi mě pomáhal při ladění windows v dobách, kdy jsem tento systém používal. Seznam je staršího data, ale pokud zůstáváte u osvědčených XP pro audio, stále aktuální a spousty nastavení bude užitečných i pro Win7.

Doporučuji nainstalovat čisté, nové Windows XP, poté provést tyto nastavení a nainstalovat Vámi zvolený DAW. Samozřejmostí je nepřipojovat PC k internetu. Váš systém bude stále OK. Pořiďte si k přístupu na net jiný počítač, při současných cenách netbooků je to ideální řešení. Zde je 24 převzatých věcí co a kde vypnout.

1. Proces plánování by měl být nastaven na pozadí.
Start > Settings > Control Panel > System > Advanced > Performance Settings > Advanced Tab > Background Services

2. Vizuální efekty  nastavte na minimum.
Start > Settings > Control Panel > System > Advanced > Performance Settings > Visual Effects Tab > Adjust for best performance

3. Vypnutí zobrazování obrázků na pozadí
Right Click Desktop > Properties > Desktop Tab > Background None

4. Vypnout Screen Saver
Right Click Desktop > Properties > Screen Saver > None

5. Zakázat rychlé přepínání uživatelů
Start > Settings > Control Panel > User Accounts > Change the way users log on or off > Untick Use Fast User Switching

6. Vypnout  nastavení napájení
Start > Settings > Control Panel > Power Options > Always On > Turn off monitor and turn off hard discs to Never

7. Vypnout Hibernaci
Start > Settings > Control Panel > Power Options > Hibernate > Untick Hibernation

8. Aktivovat DMA na pevné disky / CD ROM
Start > Settings > Control Panel > System > Hardware > Device Manager > IDE ATA/ATAPI Controllers > Right Click Primary IDE channel and Secondary IDE channel > Properties > Advanced Settings Tab > Transfer Mode to „DMA if available“ for both devices

9. Vypnout systémové zvuky windows
Start > Settings > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Sounds Tab > Sound Scheme to None

10. Nemapovat průchod prostřednictvím zvukové karty
Start > Settings > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Hardware Tab > (highlight your soundcard from the list) > Properties > Audio Devices > (highlight your soundcard from the list) > Properties, and check the „Do not map through this device“ checkbox.

11. Vypnout nástroj Obnovení systému
Start > Settings > Control Panel> System > System Restore Tab. Tick the „Turn off System Restore on all Drives“

12. Vypnout možnost spuštění a zotavení systému
Start > Settings > Control Panel> System > Advanced > Startup and Recovery Settings > Untick Automatically Restart

13. Zakázat Vzdálená pomoc
Start > Settings > Control Panel> System > Remote > Untick Allow remote assistance invitations to be sent from this computer

14. Zafixovat velikost odkládacího souboru (Virtuální paměť)

Start > Settings > Control Panel > System > Advanced > Performance Settings > Advanced > Virtual Memory Change > Custom Size. Set initial and maximum size to the same value.

15. Zrychlit menu
Start > Run > Regedit > HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Desktop Folder. Set MenuShowDelay to 1

16. Zakázat soubory offline
Start > Settings > Control Panel > Folder Options > Offline Files Untick „Enable Offline Files“

17. Zakázat přístup ke vzdálené ploše
Start > Settings > Control Panel > System > Remote > Untick „Allow users to connect remotely to this computer“

18. Zakázat  synchronizaci času přes internet
Start > Settings > Control Panel > Date and Time > Internet Time > Untick „Automatically synchronize with internet time server“

19. Zakázat volbu Skrýt neaktivní ikony
Start > Settings > Taskbar and Start Menu > Taskbar TAB > Uncheck „Hide Inactive Icons“

20. Vypnout automatického Průvodce vyčištěním plochy
Start > Settings > Control Panel > Display > Desktop > Customise Desktop > Untick „Run Desktop Cleanup Wizard every 60 days“

21. Vypnout  NTFS Last Access Time Logging (pouze pro NTFS formátované disky)
Start > Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control > Filesystem. Add a new DWORD value – „NtfsDisableLastAccessUpdate“ and set value to 1.

22. Zakázat tzv. Balloon Tips
Start > Run > regedit > HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer > Advanced. Create a new DWORD value called EnableBalloonTips and set to 0.

23. Vypnout CDROM Autoplay
Start > Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Services > Cdrom. Set autorun to 0.

24. Zakázat službu indexování disku
Right Click Start > Explorer > Right Click Each Disc > Properties > Untick „Allow Indexing Service to index this disc for fast file searching“