M4L

Nejnovější verze obsahuje rozšířenou kolekci přístrojů, včetně množství běžně požadovaných doplňků. Max pro Live přichází s více než 100 ready-made zařízeními které můžete ihned  používat pro vytváření hudby – bez nutné znalosti programování.

 

LFO

Pomocí tohoto zařízení můžete aplikovat nízkofrekvenční oscilátor na různé parametry  a ovládací prvky v Live. Můžete přepínat mezi šesti různými křivkami. Více o tomto zařízení

Envelope Followers

Použijte změnu amplitudy na jakýkoliv audio signál v Live. Další parametry umožňují nastavit plynulost obálky, přepínat mezi absolutní a RMS hodnotou a změnit to, jak rychle nebo pomalu zařízení reaguje na změny.

Randomizer

Generuje náhodně některé nebo všechny parametry přístroje. M4L Randomizer automaticky rozpozná zařízení a jeho parametry ,vše pro snadné nastavení. Můžete generovat různé parametry náhodně nebo v určitých hudebních intervalech.

Multichannel Routing Devices

Tři z těchto zařízení v M4L knihovne spolupracují s Live mixem a se dynamicky přizpůsobují signálu a  umožní Vám vytvořit velké vícekanálové sestavy a odesílat je různé výstupy . Když tento mix upravíte pomocí LFO, můžete například docílit pohyb zvuku v prostoru. Mocné. Dovedu si představit v 5.1.

Pluggo pro Live

Kromě nových zařízení jak bylo uvedeno výše, M4L přináší více než 40 zařízení, z kolekce Pluggo.Mezi ně patří zvukové efekty a nástroje, všechny přestavěny a je optimalizovány pro použití v rámci M4L.

Step Sequencer

Step Sequencer který může hrát až čtyři souběžné MIDI sekvence, každou  až s 16 kroky. Je také vybaven nastavitelnou velikostí kroku , tlačítkem pro posun sekvence  (nahoru, dolů, doleva, doprava), randomize a s komplexníni real-time MIDI možnostmi.

Buffer Shuffler

Starší a spolu se Step sequencerem neznámější věc z těch, které jsou zde uvedeny funguje tak, že příchozí zvuk přehraje  v libovolném pořadí jak jste zadali. Každý kanál stereo signálu může být smíchány s různými vzory a smozřejmostí je také randomize.

Tools, Building Blocks and Tutorials

Max forLive zahrnuje 20 MIDI a zvukových efektů, od běžných nástrojů, jako jsou grafické studio ekvalizéry, pro příklad humanizer, a dále  více než 20 jednoduchých nástrojů, tzv. „stavebních kamenů“. Jedná se o vynikající úvod do programování Max. Tyto stavební bloky  byly pečlivě opatřeny poznámkami, které vám např. pomohou zjistit, jak byly vytvořeny. Také můžete využívat obrovskou knihovnu zařízení M4L a zdarma stahovat z www.maxforlive.com

BUY NOW GET FREE TRIAL