AUDIO A MIDI TRACK

Podle ableton manuálu strana 185 máme na výběr ze tří možností: práce s midi efekty, audio efekty a instrumenty. Zjednodušeně řečeno jsou vlastně jen dvě možnosti: midi a audio.

Midi: midi efekty a instrumenty můžeme vložit pouze na midi stopy a to nejčastěji v pořadí midi efekt a poté instrument. Samotný midi efekt, například sequencer (midi efekt, který vysílá nějaká midi data, jako třeba nota,velocity a podobně) je možné naroutovat na další midi stopy. Nejvíce se toto řešení používá, když chcete jedním midi efektem ovládat více midi stop. Jednoduše řečeno jeden midi efekt ovládá více instrumentů. Druhou možností je, že dáte na midi stopu samotný instrument (instrumentem je myšleno například sampler nebo klávesy). Z něj (z instrumentu) už vychází audio signál a můžeme tedy říct, že instrument mění midi signál na audio signál. Takto samostatně vložený Instrument ovládáme externím midi zařízením a nebo některé instrumenty (nejčastěji samplery) mají už v sobě nějaký sequencer. Na jedné midi stopě je možné mít jen jeden instrument. Podstatné  je ,že z midi efektu vychází zase jen midi signál  a naopak z instrumentu leze audio signál.A třetí variantou je midi efekt(sequencer) a za ním vložený instrument, kde v tomto případě midi efekt generuje midi signál a ten jde do instrumentu.

Audio: audio efekty ( z těch nejznámějších jmenujme například delay, reverb, chorus, flanger atd.) lze umístit pouze na audio stopu a jejich hlavní funkce je efektovat audio signál. Nelze je použít na midi signál a narozdíl od instrumentů jich můžeme mít za sebou kolik chceme. Jak již bylo řečeno, protože nám z instrumentů vychází audio signám ,můžeme efekty řadit i za instrumenty.

V souhrnu máme tedy několik variant:

midi stopa – midi efekt – routing na další midi stopy

midi stopa – midi efekt – instrment

midi stopa – midi efekt – instrument – audio efekt – audio efekt – audio efekt – atd.

audio stopa – audio efekt – audio efekt – audio efekt – atd.

Samozřejmostí je tvoření tzv. DRUMS a AUDIO EFFECT RACKS, vytvoření složitějších instrument a efekt  řetězců. Ale o tom si řekneme v jiné části.